Spaarbankbosch

wonen in een bosrijke omgeving

Projectinformatie

Gemeente Hoogeveen verkoopt 6 royale bouwkavels op een toplocatie aan de rand van het Spaarbankbos. De kavelgrootte varieert van ruim 2.000 m² tot bijna 3.250 m².

Het Spaarbankbosch ligt aan de noordzijde van Hoogeveen aan de ontsluitingsweg richting Pesse. Een bosgebied met een historie. Het fungeert nu als stedelijk uitloopgebied voor Hoogeveen. Behalve een uitgebreid voetpadennetwerk zijn verschillende recreatieve voorzieningen, zoals tennisbanen en een trimbaan, in het bos opgenomen.

De kavels liggen op maar 200 meter afstand van de komgrens van Hoogeveen. Het centrum is met maar 1 kilometer afstand eenvoudig met de fiets bereikbaar. En door de snelle ontsluiting op de A28 en A37 is de locatie een ideale uitvalsbasis voor degenen die niet in Hoogeveen werken maar wel willen wonen.

De ontsluiting vindt plaats via de karakteristieke Beukenlaan aan de zuidzijde. Een smalle laan met oude beuken, dat als oprijlaan richting de woningen leidt. De kavels worden omzoomd en ingepast door het bos aan de noord- en westzijde en door de houtwallen aan de zuid- en oostzijde, waardoor ze opgaan in het bosrijke landschap.

In dit plan wordt meerwaarde gecreëerd door villa's te bouwen met bijzondere architectuur. Hierbij kan gedacht worden aan ontwerpen in de jaren '30 stijl met kap, maar juist ook aan moderne ontwerpen. Er worden twee verschillende type villa's gebouwd: villa's met een samengestelde bouwmassa en villa's met een enkelvoudige bouwmassa en zadeldak.

De locatie

Verkoopprijzen

Prijzen kavels Spaarbankbosch (prijspeil 1 januari 2021)

Nr Kavel
opp.
(m2)
Prijs
(excl. BTW)
Prijs
(incl. BTW)
Download
5 2.850 € 271.717,- € 328.777,57 kavelpaspoort
6 2.970 € 281.378,- € 340.467,38 kavelpaspoort

Verkaveling

Klik op een kavel voor meer informatie

Kavel uitgifte

Heeft u interesse in een van de kavels? Neem dan contact op met: j.slomp@dewoldenhoogeveen.nl of 14 0528.

Informatie

Alle informatie over het plan, de verkoop en achtergrondinformatie vindt u op deze site en in de brochure. Voor de volledigheid verwijzen wij voor de actuele bestemmingsplangegevens naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Geschiedenis van het Spaarbankbos

Pesserveld

Eeuwenlang was het Pesserveld tussen Pesse en het Oude Diep het domein van de Pesserschaapskudde. Tegen het eind van de 19e eeuw verloor het veld deze functie. Net zoals overal elders kwam ook het Pesserveld dat tot dan toe gemeenschappelijk bezit van de boermarke was geweest, in particuliere handen. Een groot deel van deze voormalige markegronden kwam in bezit van de familie Van Holthe tot Echten. Regelmatig verkocht de familie percelen grond, met name als die te slecht was om als landbouwgrond te kunnen worden ontgonnen.

De grootste verkoop was op 10 maart 1902 toen de Spaarbank Hoogeveen in één koop maar liefst 26 percelen kocht voor een bedrag van 7890 gulden. Een paar jaar later kreeg de bank ook een aangrenzend stuk grond in handen waarna men de beschikking had over in totaal zo’n 80 hectare op het Pesserveld. Deels ging het om percelen vrij natte stukken heidegrond, maar er waren ook stukken zandverstuiving bij.

De Spaarbank begon er onmiddellijk op grote schaal bos aan te planten. In het begin heette het Pesserbosch, maar al snel kwam de huidige naam Spaarbankbosch in zwang. Weliswaar was het op de eerste plaats de bedoeling van de Spaarbank om er enigszins profijtelijk in de houtteelt te beleggen, maar van begin af heeft de recreatieve functie van zijn investering voor de bank duidelijk meegeteld. Lees bijvoorbeeld het Wandelboekje van de VVV Hoogeveen uit 1923: ‘Het bestuur van De Spaarbank heeft door de aankoop van het Spaarbankbosch de bevolking van Hoogeveen onvergankelijk aan zich verplicht. Het schoone Spaarbankbosch is de geliefkoosde ontspanningsplaats voor alle Hoogeveners.’

Spaarbank Hoogeveen

De Spaarbank Hoogeveen werd in 1865 opgericht door een aantal Hoogeveense notabelen die zich verenigd hadden in de ‘Vereeniging Hoogeveen tot Plaatselijke Bloei en Welvaart’. In de Hoofdstraat 58 (tegenover De Tamboer) vindt u het voormalige kantoorgebouw van de Spaarbank, zoals nog steeds op de gevel te zien is. In 1973 ging de bank op in de Bondsspaarbank Noord-Nederland (tegenwoordig onderdeel van SNS-Reaal).

Nieuwe eigenaar

Toen de Spaarbank Hoogeveen opging in een regionale Bondsspaarbank, verkocht men het Spaarbankbosch in 1974 aan Gemeente Hoogeveen. Opmerkelijk feit bij deze transactie was dat het bos tot de gemeentelijke herindeling van 1998 op het grondgebied van de toenmalige Gemeente Ruinen lag.

Veertig jaar lang nam Hoogeveen de zorg voor het bos op zich. Kort geleden besloot de gemeente het bos te verkopen, omdat ze in tijden van bezuiniging haar rol als boseigenaar niet tot haar kerntaken rekende. De natuurliefhebbers sloeg de schrik om het hart en er doemden angstvisioenen op van projectontwikkelaars en met riet gedekte bosvilla’s. Gelukkig diende Stichting Het Drentse Landschap zich als koper aan en werden beide partijen het eens. Dankzij een aanzienlijke gift van verzekeraar TVM en met een flink bedrag uit haar eigen middelen kon eind januari 2014 bekendgemaakt worden dat Het Drentse Landschap de nieuwe eigenaar van het Spaarbankbosch was geworden.

Voor meer informatie download de brochure

Contactgevens verkoop

Neem contact op via telefoonnummer 14 0528 of info@hoogeveen.nl.

Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Downloads